Ébredj Magyarország!

Az "ÉBREDJ MAGYARORSZÁG!" felkiáltás azoknak a magyaroknak szól, akiknek a tudata jelenleg alvó vagy "ébren" alvó állapotban van. E blogbejegyzéseknek az a célja, hogy az embereket a világmindenség felfogására inspiráljam és szellemi növekedésükben az akaratukkal egyező módon részt vegyek . Az ember a gondolkodás teremtménye! A holisztikus filozófia elveit felhasználva törekvésem arra irányul, hogy minden olvasót gondolkodásra késztessek. A lényeg az, hogy kifejezésben egy másfajta, a hagyományostól eltérő gondolkodásmód körvonalait bontakoztassam ki a személyiségekben. Ez egy olyan szemléletmód, amely elősegíti a jelenségek eredendő komlexitásának megértését, valamint az embert és a környezetét holisztikusan (egységesen) szemléli, vagyis mindennek a mindennel való kapcsolatát és összefüggését veszi figyelembe.

Szerző: Evamaria

ebredj_m.jpg

         Logosz Világ Blog

Elérhetőség

Bejegyzések

CIKKAJÁNLÓ

mi_lesz_veled_magyarorszag_2024pr.png
2023_ev_elemzese_numerologia.png

aramemeles_2022_sc.jpg

birka_szavazas_2022ben.jpg

covid_vakcinahalal.png

orbanvirus2021.jpg

bankcsod_hitelmoratorium_miatt.jpg

koronavirus_szimbolikaja.jpg

   virus_lelki_oka_2020.jpg

nyirkai_joslat_2018.jpg

YouTube csatorna

 

 

Címkék

kommentek

Naptár

május 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

TURÁNI ÁTOK A SÁHNÁME SZERINT

2015.11.20. 12:17 :: Evamaria

turani_atok2_rovas_szv.jpgA turáni átok egyik legismertebb verzióját egy korábbi írásomban már összefoglaltam (Turáni Átok).
Ezúttal egy jóval régebbi, ám kevésbé ismert történetet osztok meg, melynek igazságáról döntsön mindenki lelkisége szerint.
Jelenleg úgy tűnik, hogy széthullóban van Magyarország, hiszen népünknek nincsen egységtudata, az emberek szívét és elméjét pedig a tudatlanság hatja át. Nagyon nehéz 3-4 évnek nézünk elébe, azonban a szenvedések és megpróbáltatások után vége lesz ennek a sötétségnek, és a megfelelő személy(ek) vezetésével lényegesen megváltozik az élet, nemcsak hazánkban, hanem a Föld többi részén is, s új világrend veszi kezdetét. (Ez nem a szabadkőműves háttérhatalom „új világrendjét” jelenti!)
Az alábbi történetből megérthető, hogy mi az egyik lehetséges oka a magyar és az európai népek közt lévő folyamatos viszálynak és az is kiderül, hogy milyen módon szüntethető meg ez az ellenségeskedés.

TURÁN és INDOGERMÁN NÉPCSALÁD
Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a „turáni” nem csupán egyetlen népet, hanem egy teljes népcsaládot jelent, tehát nemcsak a magyarságot érinti, hanem az összes nemzetet, aki ebbe a családba tartozik.
Turáni népnek számít
többek közt a magyar, török (a régi arisztokraták és nem a mai arabokkal, valamint héberekkel keveredett törökök), kurd, grúz, csecsen, üzbég, pun (föníciaiak), tatár stb.
A turánival rokonságban áll a baszk, ír, japán, mongol és a kínai is.
A turáni népcsaládhoz tartozó emberekre jellemző a barna szem és haj (sohasem fekete és göndör, legfeljebb enyhén hullámos); termetük filigrán, alacsony vagy középmagas; arcuk europid vonású, bőrük színe enyhén kreolos sárgásfehér. A tudomány világában ezt a népcsaládot kaukázusi vagy eurázsiai népekként emlegetik.
A turániak, a magyarság legközvetlenebb ókori ősei.
Az indogermán népcsaládhoz tartozik a germán, német, (ó)görög, kelta, római, olasz, szláv, sváb, szász, szerb, tót stb.

TURÁN és IRÁDZS (IRÁN)
Többféle történetről hallhatunk a turáni átok létrejöttével kapcsolatosan. Ilyen például a legismertebb, az István által egyházi „kereszténységbe”, vagy inkább hierarchiába taszított és az ősi vallás megtagadására kényszerített magyarság története; a Tonuzoba-Száva táltosokról, vagy Buda és Attila testvérpárbajról szóló legenda is.
A Perzsa Királyok Könyvében (Sáhnáme), egy régi perzsa mítosz azonban sokkal régebbre viszi vissza a Gondolkodót, mint István ideje, ám közelebb hozza a turáni átok megértését azoknak, akik ismerik a Nyirkai Jóslatot és a Nostradamus próféciáit.
A mítosz egészen az Özönvíz előtt élt Nimród őskirályhoz vezeti vissza a tanulmányozót. (Valójában a mai napig nem tudjuk pontosan megmondani Nimród uralkodásának idejét. Van, aki azt mondja, hogy Kr.e. 12000, a babiloni időszámítás szerint 250000 évvel ezelőtt uralkodott, az arab legenda szerint pedig egy másik emberiség királya volt.)
A perzsa mítosz így beszéli el a turáni átok történetét:
Nimródot, aki Atlantisz, Gondvána és Irán felett egyaránt dicsőséggel uralkodott, felesége Anahita (Enéh) királyné ikerfiúkkal ajándékozta meg. Az idősebb gyermek Turán (Tur), a fiatalabb az Irádzs/Irán (Ir) nevet kapta.
A Sáhnáme úgy ír a Tur és Ir közötti korkülönbségről, hogy „tíz szívverésnyi idő” volt a gyerekek világra jötte közt.
Kétpetéjű ikrek voltak és már születésükkor megmutatkozott a kettőjük közötti különbség és jellemük is körvonalazódni látszott.
Tur barna szemmel és hajjal, valamint komoly tekintettel jött e világra és nem sírt. Felnőttkorára komoly, szemlélődő és büszke ember vált belőle.
Ir szőkén és kék szemmel látta meg a napvilágot, a Sáhnáme szerint kacagott, amikor megszületett.
Tur főleg a mágiában, a csillaglátásban és a gyógyításban jeleskedett, így amellett, hogy az első szülött jogán ő örökölte Nimród égbe menetele után a trónt, a világ főtáltosa is lett. Öccse természete és érdeklődési köre teljesen más volt, Ir lezserebben vette az életet és kiváló hadvezérként sorra nyerte a csatákat.
Turán úgy vélte, hogy mindenért lényegesen jobban meg kell küzdenie, mint Irnek, aki látszólag sokkal sikeresebb, mint ő.
A két herceg gyerekkoruk óta versengett egymással, s ez a rivalizálás felnőtt korukban nyílt ellenségeskedéssé mélyült. A testvérek hatalmas háborúkat vívtak egymás ellen, mígnem egyszer úgy döntöttek, hogy véget vetnek a – több millió turáni és iráni harcos életét követelő – testvérháborúnak, és a békét szövetséggel erősítik meg.

PAMÍRI ESKÜ
A békekötés és a szövetség „megpecsételésének” helyszíne a Pamír-hegységben volt. A szertartás részleteit a káldeus legendák beszélik el, egy szkíta domborműves aranylemez pedig ábrázolja is.
Tur, a magyarok őse megvágta magát a bal (mások szerint a jobb) alkaron, a könyökhajlat alatt, Ir pedig ugyanezt tette, csak a csuklóján. Vérüket egy kupába csorgatták és az eskütétel után mindketten ittak a kehelyből.
Ez a történelem első ősmagyar vérszerződése, melyet Pamíri eskünek vagy szkíta vérszerződésnek is neveznek.
A testvérek az Istenekre esküdtek, pontosabban szólva a „Háromra”, azaz Atyára, Anyára és a Fiúra. Az eskü nemcsak arról szólt, hogy nem háborúznak többé egymással, hanem kiegészítették azzal a fogadalommal, hogyha valamelyikük vagy népük ivadékai bajba kerülnek, akkor fegyverrel mennek egymás segítségére.
A szertartást lebonyolító táltos úgy fejezte be a ceremóniát, hogy „Hallották az Istenek! Úgy legyen!”
Ez az eskü az idők végezetéig szólt.

ESKÜ
Mielőtt folytatnám a történetet, az érthetőség kedvéért tisztázzuk, hogy mi az eskü és a fogadalom, valamint milyen következményekkel jár ezek megszegése!
Az eskü megerősítése annak, hogy igazat mondunk, s ezért állításunk tanújának Istent jelöljük meg, továbbá az elkötelezettség vállalásnak kifejezése és bizonyítása is. Gyakran használják bizalmi válsággal kapcsolatos helyzetekben az igazság bizonyítására, megerősítésére és hitelesítésére. („Esküszöm, hogy az igazat, csakis az igazat… Istenemre, esküszöm… Isten engem úgy segéljen”)
Minden eskü tartalmazza az esküszegés következményének vállalását akár ki van mondva a szertartáson, akár kimondatlan marad (pl. „ha az adott szót nem tartom be, akkor ez vagy az történik”).
A fogadalom gyakran esküvéshez kapcsolódik, de céljában mégis eltér az eskütől. A fogadalomtévő valamilyen jövőbeli tettet állít a cselekvés fókuszába, s azért cserébe, hogy a terve sikerüljön, bizonyos kötelezettségeket, korlátozásokat vállal.
Az eskü és a fogadalom megszegése mindenképp következménnyel jár. Nincs kivétel!
Egy kisebb fogadalom megszegése (pl. az új évi fogadalmak körébe tartozó „nem iszok, nem dohányzok többet…”) leginkább a fogadalom által kapható előnyök elvesztését, vagy rosszabb esetben a „balsorsként” minősített élethelyzeteket vonja maga után. Egyes fogadalomjellegű esküszegés komoly, akár halálos következménnyel is járhat (pl. boszorkány vagy mágusmesteri: „száradjon le a kezem, ha… rohadjak meg…”).
A legsúlyosabb következményekkel az Istenre vagy az isteni hatalom színe előtt tett eskü megszegése alkalmával kell számolni, különösen akkor, ha az eskü helyszíne egy felszentelt hely volt.
Csak néhány példa az esküszegés lehetséges következményeire:

  • hatalom és vagyonvesztés
  • jellemtorzulás (önleértékelés, önuralomhiány, elmebaj stb.)
  • folyamatos sikertelenség
  • egészség megromlása

A hamis esküvésre vetemedettek (pl. politikusok, orvosok, papok), sem bújhatnak ki a felelősség alól még akkor sem, ha tudatlanul „esküdöztek”. (A törvény nem tudása nem mentesít…)
A vérszerződés fényszövetség, ami nem egy közönséges és minden napos szerződést jelent, ezt jelképezi a szertartásban alkalmazott vér is. A vér a lélek hordozója, a lélek pedig az Isteni ÉN tükörképe. A vérszerződés által a felek a vérük keveredésével testvérnek fogadják egymást, ami a szellemi testvériséget jelképezi.
Az effajta eskütétel a legszentebb és legerősebb.

HUN VONAL
Turáni vérségünket könnyen „ellenőrizhetjük”!
Az ókori népi hagyomány szerint Turán ivadékain (így a magyarok többségén is) a mai napig látható a bal (jobb) karon a könyökhajlat alatti vágás, ahol Tur megvágta magát a vérszerződéskor. Ezt nevezik HUN VONALNAK.
A hun vonalat megkereshetjük saját magunkon úgy, hogy a bal kart behajlítjuk, és ha a könyök hajlat alatt, vagy mások szerint felett, kb. 4 cm-re egy kis bevágást (plusz csíkot) találunk, akkor Tur vére lüktet az ereinkben.
Nem egyedi eset az sem, hogy mind a két karon megtalálható a hun vonal.

PAMÍRI ESKÜ MEGSZEGÉSE
Sajnos a testvérek békekötése nem tartott sokáig, néhány hónap múlva megszegték az esküt.
A szövetség/békekötés után egyre erősebben működött az a sötét erő, akinek nem állt érdekében, hogy Nimród népe közt béke legyen és azt akarta, hogy sokkal többen haljanak meg közülük – ezért összeugrasztotta a két testvért.
Az egymás ellen hangoló ármánykodás hatására Ir sértegetni kezdte bátyját – aki egyébként sem bízott öccsében – mire az kihívta őt párviadalra.
Turán úgy vélte, hogy nem szegik meg a Pamíri esküt, hiszen ezúttal csak a két testvér párbajozik, és nem hadsereggel támadnak egymásra.
Igen ám, csakhogy az eskü úgy szólt, hogy „Nem támadok sem testvéremre, sem népére…”
A mítosz szerint Tur becsületes párbajban legyőzte Irt, aki meghalt.

TURÁNI ÁTOK
Az átok létrejöttének két története is van:
Az egyik elbeszélés szerint Irádzs a haldoklása alatt megátkozta Tur minden ivadékát, melynek az volt a lényege, hogy, ahogyan őket a testvérviszály ketté választotta, úgy Tur minden ivadékát válassza szét az átok és ne legyen békesség/egyetértés köztük.
A másik leírás szerint az átkot Tur lánya mondta ki, amikor megtudta, hogy férjét (Ir fiát, aki apja halála után elmenekült), Turán megölette.

A TURÁNI ÁTOK MEGSZÜNTETÉSE
A mítosz szerint a párbaj estélyén egy táltos révületben megkérdezte az Isteneket, hogy az átok működni fog-e, és ha igen, akkor meddig tart?
A Napisten, azaz Aranyatyácska válasza az volt, hogy „Az átok működik! Tur büszkesége miatt ivadékai viselni fogják ezt az átkot, noha ennek ellenére mégis olyan nagyok lesznek, és olyan hőstetteket visznek véghez, amire más népek nem képesek még átok nélkül sem. Mivel az átkot a pamíri eskü megszegése hozta létre, ezért egy hasonló eskütétel vethet neki véget.”
Ez annyit jelent, hogy a turáni átok akkor szűnik meg, amikor Tur és Ir egy-egy ivadéka a Pamír-hegységben megújítják az esküt.

Azért, hogy bizonyos politikai körökben tévedés ne essék: A mai turáni és indogermán népek vezetői közül senki nem alkalmas az eskü megújítására!
Ősi, mágikus fényszövetséget kell megújítani, amelyre igen haladott szellemiségű és beavatott fényvallású vezetők képesek, nem holmi személyiségközpontú, hataloméhes politikusok. A ceremóniát pedig egy magyar táltos főpapnak kell végezni és nem a mai Sátán egyházát szolgáló papféleségnek.
Egy biztos! Az új fényszövetség turáni képviselője az a férfi, akit megjövendölt Nostradamus (több centúriában olvasható) és a Nyirkai Jóslat is.
Irádzs népét pedig feltehetően egy német származású személy fogja képviselni.

TURÁNI ÁTOK LÉNYEGE
A történet szerint ez az átok arra van programozva, hogy a turáni népek viszálykodjanak, ne szívleljék egymást és ne tartsanak össze.
Tulajdonképpen ez az önmagunkban és a népünkben való erő, bizalom és hit leckéje.
Turhoz hasonlóan a magyarok sem bíznak magukban (saját erejükben, tehetségükben), s így nem tartják értékesnek egyéniségüket és népüket sem.
Minden embernek és nemzetnek megvan a maga egyedisége és különlegessége.
Nem az a dolgunk, hogy másokra hasonlítsunk és egy sunnyogó háttérhatalmi rendszernek megfeleljünk, s szolgálói legyünk, hanem az, hogy a bennünk lévő isteni szeretetet és bölcsességet felszínre hozzuk, majd megosszuk fajra, nemre és vallási hovatartozás nélkül minden testvérünkkel.
A magyar, Isten mag népe! Amilyen a mag, olyan a termés!
Hogy lehetne béke és szeretet a világon, ha a magban harag, gyűlölet és viszály lakozik?

S még egy érdekesség, amin érdemes elgondolkodni!
Tur szimbóluma a sólyom madár, Iré pedig a sas.
kerecsensolyom_szintelen2.gifA sólyom a Világ Királynőjét a Mindenek Édesanyját szimbolizálja. Ő az első és utolsó Anya, Királynő és Papnő, az asszony, aki boldog, azaz a magyarok Istenasszonyát, a Boldogasszonyt jelképezi (nő minőség, Hold).
A sas az időn és téren kívüli madár, aki a halhatatlanság és a szellem szimbóluma. Fenséges alakjával, az ég felé törő szárnyalásával, éles látásával egyetemes jelkép, és a mindent látó Napisten megtestesülése. Szimbolizálja többek közt a bátorságot, a győzelmet és a hatalmat is (hím minőség, Nap). sas_szintelen.gif
Mindezekből is kitűnik, hogy a Nap és a Holdkirályról van szó.

S, hogy mikor jönnek végre el?
Hamarosan, mert igaz, hogy lassan, de ÉBRED(J) MAGYARORSZÁG!

letiltasrol_tajekoztatas.jpg

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: átok gondolatébresztő nyirkai jóslat turáni átok holisztikus filozófia Magyarország Nostradamus próféciái Sáhnáme

A bejegyzés trackback címe:

https://tudatraebresztes.blog.hu/api/trackback/id/tr968090668

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása