Ébredj Magyarország!

Az "ÉBREDJ MAGYARORSZÁG!" felkiáltás azoknak a magyaroknak szól, akiknek a tudata jelenleg alvó vagy "ébren" alvó állapotban van. E blogbejegyzéseknek az a célja, hogy az embereket a világmindenség felfogására inspiráljam és szellemi növekedésükben az akaratukkal egyező módon részt vegyek . Az ember a gondolkodás teremtménye! A holisztikus filozófia elveit felhasználva törekvésem arra irányul, hogy minden olvasót gondolkodásra késztessek. A lényeg az, hogy kifejezésben egy másfajta, a hagyományostól eltérő gondolkodásmód körvonalait bontakoztassam ki a személyiségekben. Ez egy olyan szemléletmód, amely elősegíti a jelenségek eredendő komlexitásának megértését, valamint az embert és a környezetét holisztikusan (egységesen) szemléli, vagyis mindennek a mindennel való kapcsolatát és összefüggését veszi figyelembe.

Szerző: Evamaria

ebredj_m.jpg

         Logosz Világ Blog

Elérhetőség

Bejegyzések

CIKKAJÁNLÓ

2023_ev_elemzese_numerologia.png

aramemeles_2022_sc.jpg

birka_szavazas_2022ben.jpg

covid_vakcinahalal.png

orbanvirus2021.jpg

bankcsod_hitelmoratorium_miatt.jpg

koronavirus_szimbolikaja.jpg

   virus_lelki_oka_2020.jpg

nyirkai_joslat_2018.jpg

YouTube csatorna

Címkék

kommentek

Naptár

január 2023
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ARANYKOR MAGYARORSZÁGON

2012.01.10. 10:23 :: Evamaria

Mit jövendölnek Magyarországnak az ősi szent iratok, próféciák, jóslatok?

Az utóbbi 20 évben Magyarország fénysebességgel rohan egy olyan szakadék felé, amely akár az örök vesztét is okozhatná hazánknak. Ki kell ábrándítanom a szakadékba zuhanásunkra várakozó törekvőket, mert ez a tragédia nem fog bekövetkezni!
Hazánk történelmére visszatekintve (még akkor is, ha az nagyrészt el van torzítva) láthatjuk, hogy már többek is kísérletet tettek országunk és népünk elpusztítására, vagy „jó esetben” csak rabszolgaságba kényszerítésére, ám ezek a próbálkozások sem voltak eredményesek.

Nem kell messze menni, ott van mindjárt a volt szovjethatalom, aki nemcsak megszállta országunkat, hanem irányította is.
Csak egy példa a sok közül: Több mint 40 évig énekeltük a különböző ünnepségeken azt az Internacionálé-nak nevezett dalt, melyben, ha egyes sorok jelentését figyelmesen megvizsgáljuk, egyértelműen kitűnik, hogy mennyibe nézett a megszálló haramia bennünket és mindazokat a népeket, akik még az uralma alatt álltak. Számtalanszor hagyta el ajkunkat ez a dal, és intenzív agymosásunk közepette elfelejtettünk odafigyelni arra, hogy mit is mondunk.
„A múltat végképp eltörölni
Rabszolga-had indulj velünk!”

Tudnunk kell, hogy ha egy népnek elveszik, „eltörlik” a múltját, akkor ezzel elvágják a gyökereit, amely az ősi hagyományaihoz vezet, ezért a nép gyönge lesz, önbizalmát veszti, s így már könnyen ki lehet fosztani, rabszolgává lehet tenni, végül pedig el lehet pusztítani. Amely népnek nincsen múltja, annak nincsen hazája és jövőképe sem.
Hosszú ideje mindent elkövetnek a magyarországi hivatalos tudományban, hogy az emberekbe beszéljék azt, hogy mi finnugorok vagyunk. Ez úgy, ahogy van hazugság!
A finnugor elmélet valójában politikai okból jött létre, melynek hátterében a Habsburgok álltak.
Az 1848-as szabadságharc leverése és megtorlása után az egyik legjobb megoldásnak tűnt a finnugor elmélet létrehozása és terjesztése.
Idézet egy korabeli jegyzékből, amelyet miniszteri utasításra Haynau adott írásba:
„A magyaroktól örökre el kell venni a szittya büszkeséget, hogy elfelejtsék végre a lázadozást és megtanulják, hol a helyük.”
A Habsburgok jól tudták, hogy egy nép tönkretétele, rabszolgasorba vetése és megsemmisítése nem a háború útján érhető el leghatékonyabban, hanem a múltjától (történelmétől, hagyományaitól, népszokásaitól, eszméitől, hitétől, értékrendjétől) kell megfosztani.
A Habsburgok elvették az eredeti múltunk tanításait, s ezzel megkezdődött az a törekvés, ami a 20. században is jellemző volt azokra a diktatúrákra, amelyek érintették Magyarországot – gyökerestől kitépni, eltörölni a magyarok múltját, ellehetetleníteni a jelenét, hogy még véletlenül se legyen jövője. (Ezzel már István király is próbálkozott 1000-ben.)
„A múltat végképp eltörölni”…
Országunk népét minden megszálló hatalom rabszolgának tekintette, így nyilvánvaló, hogy a hódító célú háborúikban a magyarokat (is) állították az első sorba, hiszen nem kár értük, ha pusztulnak:
„Rabszolga-had indulj velünk!”

Hosszan lehetne elemezni a Magyarországot sújtó csapásokat pl. tatárjárás, török uralom, Dózsa féle felkelés, Rákóczi szabadságharc, mindkét világháború, 1956-os forradalom, a szovjethatalom és persze a jelenlegi Európai Unió is.
Azt, hogy az elmúlt években milyen gyalázatos tevékenységek folynak Magyarországon, nem kell ecsetelnem (pl. politika, kormányintézkedések, bank, gazdaság, ipar, egészségügy, oktatás, jog stb.).
Most inkább annak a kornak az eljövetelére szeretnék egy kicsit rávilágítani, amely 2012. december 21-én a fizikai síkon is kezdetét veszi. Ez az Aranykor, de nevezhetjük Fénykornak is.
Az arany ezúttal nem az ékszerre és nem a pompára utal, hanem az embernek az anyagi természetű személyiségére, amelyet a bölcsesség által Isten és az egyén szolgálatába kell állítani. Az aranyszín a bölcsességgel és a megvilágosodással kapcsolatos, tehát a megismerés és a tudás szimbóluma.
A fény pedig elsősorban az emberben lévő Istent, s annak fénymagját, ezáltal a magasabb rendű létezés tartalmi hasonlatát jelenti. A fény magában hordozza a bölcsességet, valamint az igazságot és annak tanítását.
Az Aranykor eljövetelét jelzi előre a maja naptár és számos jövendölés, szent könyv és szent irat.
(Erről bővebben itt olvashat: http://logoszvilag.blog.hu/2011/12/06/belepes_az_aranykorba_1 )
Jelenleg még a Vaskor utolsó évét tapossuk, azonban hamarosan tanúi lehetünk e kor instabillá vált szellemi és eszmei építményei megsemmisülésének. Mindez kezdődik Amerika csődjével, a bankrendszer összeomlásával, majd folytatódik az Európai Unió, a gazdaság és az ipar világszintű halálával.
Ez mind félelmetesen hangzik, ugyanakkor szépnek és jónak ígérkezik, de mi szerepe van ebben Magyarországnak?
Valójában kik vagyunk mi magyarok?
Milyen ember és milyen nép a magyar?
Miért szenvedett annyit a magyarság?

Ahogy már említettem több őskori szent irat és jövendölés foglalkozik a 2012-es Világkorszak-váltással, ami az Aranykor kezdete.
Mi történik 2012. december 21-én?
Ezen a napon nagy látványosságra és végítéletszerű eseményre nem kell számítani!
Ekkor csupán annyi történik, hogy az ún. világkarma minősége megváltozik, vagyis a Föld és a Naprendszerünk számára ekkor zárul a Vaskor és nyílik az új Aranykor.

Tigris.jpgHogyan fogjuk mi emberek ezt érzékelni?
A Föld és az emberiség Aranykorba való belépéséhez az előkészületek már évekkel ezelőtt elkezdődtek. A változás nem egyik napról a másikra történik!
A 2012-es év eseményei rákényszerítik az embereket a paradigmaváltásra.
Egyre inkább az lesz majd tapasztalható, hogy az erkölcstelen, gátlástalan, kizsákmányoló vaskori gondolkodás és viselkedés az új korszakban finoman szólva a semmibe vezet.
Ugyanakkor, aki az Aranykor filozófiája szerint gondolkodik és cselekszik, valamint az Istenben való hite (és a róla szóló valós tudása) szilárd, erős lábakon áll, ott a mindennapi élet békéje és nyugalma fog megteremtődni.

nyirkai_joslat_2018.jpg
Magyarország az  Aranykorban
A szent iratok azt mondják, hogy minden világkorszakváltásnál van egy olyan nép (kultúra), aki az adott világkorszakváltásnak a fáklyája, vezérhajója. Ez azt jelenti, hogy abban az országban történik meg először az átalakulás az új világkorszakra, s így ennek az országnak a népe mutat példát a többi nemzetnek.
Az ókori szövegek 20 próféciájából kb. 15 foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a 2012-es világkorszakváltáskor melyik lesz ez a nép. Ez a 15 prófécia leírja, hogy hol köszönt be először az Aranykor és melyik népen lesz az ún. „világ szeme”, vagyis a Vaskor falai elsőként hol dőlnek össze.

Az indiai szent irat, a Vishnu Purana így ír erről:
„A szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi.”

A „szaka” alatt az ókori indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a MAGYAR NÉP.
A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse, tehát a „szakák”, vagyis a szkíták mi magunk, magyarok vagyunk. (Ahogy elnézem, a jelenlegi kormánypolitikát már rajtunk van a világ szeme…)
S még mielőtt bárkinek a bibliai Ószövetségben szereplő „gonosz” Nimród (és népe) jutna eszébe, javaslom, hogy a magyarok őskirályáról és dicsőségéről bővítse ismereteit pl. Avatara vallástörténész-mítoszkutató: Nimród vére I-II. című, két kötetes regényéből!

Milyen ember és milyen nép a magyar?
Erre a kérdésre a vaskori személyiségtudatú ember rögtön rávágja, hogy önző, gyarló, gonosz, irigy, rosszindulatú, kapzsi stb.
Tegyük félre egy időre az ítéleteinket és hagyjuk abba a népünket megvető kritizálást!
Nézzünk egy kicsit magunkba és úgy tegyük fel a kérdést: Milyen ember a magyar?
Valójában a magyar ember vendégszerető, végtelenül befogadó, ingét-gatyáját odaadja a vendégnek még akkor is, ha neki nem marad, önzetlen, segítőkész, idealista, határtalanul türelmes, nagyon okos, hiszen rendkívül sok művészt és tudóst, felfedezőt adott és ad ma is a világ számára.
A magyar, fényvallású nép a békességre törekvő emberek gyülekezete.
Mi a magyarok feladata?
Nem kevesebb népünk küldetése, mint az, hogy bölcsessége és tudása által az érdek nélküli szeretetet és békességet hirdesse és közvetítse minden nemzet felé.
Általában kis létszámú, kis területtel rendelkező országként beszélnek a világban hazánkról.
A magyarok soha nem voltak sokan, a turáni népekre nem jellemző a szaporaság.
Népünk ereje nem a számarányunkban áll!
A mi erőnk az AGYUNK, a bölcsességünk, a tudásunk és természetesen a korlátok nélküli szeretetünk.
 „A magyarok nyilaitól ments meg, Uram minket!” imának többféle értelmet is adtak már az emberek.
Az nem kétséges, hogy a magyarok kiváló lovasok és íjászok voltak, ám minden tévhit ellenére nem volt rájuk jellemző a hódító háború.
A sötét Vaskor képviselői évszázadokon át próbálták elhitetni a világgal, hogy a magyar nép hitetlen, barbár és gyilkos hajlamú tulajdonságokat hordoz magában.
A magyarok nyilaival kapcsolatosan megfontolásra javaslom:
A nyíl az elme szimbóluma. A magyar ember égi íjásza a világnak és a sötétségbe kilőtt fény-nyilaival az emberek tudatlanságát akarja megsemmisíteni.
Ha vesszük a fáradtságot és tanulmányozzuk egy kicsit Nimród legendáját, akkor egyértelművé válik számunkra, hogy Őskirályunk íjának megfeszítésekor nem az embereket vette célba, hanem az ellenséges démonkirályt, vagyis a sötétséget.
Ami az ősnépünket, a szkítákat illeti, náluk az volt a korabeli hadijog, hogyha az ellenség párviadalban megsebesül, a szkíta harcosnak rögtön abba kell hagynia a csatát és a sérültet azonnal a táltoshoz kell kísérnie gyógyításra. Ez aranykori eszme és cselekedet.
Ezzel szemben a Vaskorban a gyengének, a sebesültnek pusztulás a sorsa.
A magyar, fényvallású aranykori nép és a Vaskor rezgése, energetikája idegen számára.  A gyilkolás, a háború, a hódítás nem tartozik a népünk eszméihez (területeinket soha nem csatában vesztettük el, hanem mindig a tárgyalóasztaloknál lásd Trianon).

Miért szenvedett sokat a magyarság?
Az biztos, hogy népünk szenvedéseinek oka nem abból ered, hogy el lennénk átkozva, vagy Isten haragudna ránk, s „verne” bennünket.
Az úgynevezett balsorsunk főleg annak tudható be, hogy mivel a magyar aranykori nép, ezért nem tud vaskoriként alkalmazkodni. Ez az egyik oka Magyarország pusztulásának.
A magyarság elpusztítására való törekvések másik fő oka az, hogy nemcsak Európa középpontja vagyunk, hanem a Földdé is, úgyszólván a „világ közepe”. (Lásd: Dobogókő, a Föld szívcsakrája)
Ami pedig a magyar népet illeti, nem vagyunk kevesebbek, mint az az ősnép, aki az égi (fény) nyelvet beszéljük.
A MAGYAR NYELV az egyetlen a világ nyelvei között, melyben feltűnő többséggel fellelhető az ősiség, ennélfogva a legalkalmasabb az Istenség kifejezésére.
Sajnos jelenleg angol-kórban szenved Magyarország és a világ is, hiszen a Vaskorban világnyelvnek lett kikiáltva az angol...

Néhány példa arra, hogy égi nyelvünk szavaiba mi minden mondanivaló van még az eredeti jelentésen kívül belekódolva (betűk felcserélhetők, ékezetek hozzáadhatók vagy elvehetők):

MAGYAROK ISTENE
MA; MAG (a fény mag); AGY; AGYA; MAGA; OK (Isten, Teremtő); KOR;
ISTEN-ben benne vagy TE IS és  ÉN IS!
TÖRTÉNÉSZ : TÖRT-ÉN-ÉSZ
NYELVÉSZ: NYELV; ELV; ÉSZ
OKKULT: OK; KULTUSZ; (Az Okkult Isten a Teremtő Isten kultúrája)
ŐSZINTÉN: Ő; SZINT; ÉN;
BOLDOG: DOLOG
ÖRÖKSÉG: Ő-ÖRÖK-s-ÉG
LEHETŐSÉG: LEHET-Ő-s-ÉG
NŐISÉG: NŐ-IS-ÉG
BÖLCSŐ: BÖLCS-Ő
KÖZÖSÜLÉS: Ő; KÖZ; KÖZÖS; ÜL; ÜLÉS  (Istennel – ővele – való közösséget jelent: KÖZÖS-ÉG)
NÉGY: ÉN; EGY;
KETTŐ: KÉT-TŐ
MINDENKI: MIND-ÉN-KI
SZENT: Én; TE;
FÉNY: ÉN
HÍRNÖK: HÍR-NŐK
ALKALMAZKODOM: ALKALMAZ-KÓD-OM (Az OM jelentése: A szótag az a rezgés, amellyel Isten a világot teremtette. Teremtő igét, vagyis magát az Istent jelenti.)
A KÓD (a Teremtő kódja) azokban az emberekben munkálkodik akik (alkalmazkodva) naponta tudatosan meglelik istenségüket emberségükben.
A nyelvünk tehát kódolva van (alkalmaz-KÓD-OM, gondol-KÓD-OM, munkál-KÓD-OM) és ennek a kódnak a kulcsa a MAGyarok magjában lelhető fel (a kulcs pedig Énok kulcsa – Engem (ÉN) okozott (OK) valaki, ÉN Oka vagyok valakinek vagy valaminek).
JELADÓK vagyunk (JEL-A KÓD), és aki adni tudja a jelet (kódot), az venni is képes.

A fentiekből látható, hogy nagy őstudás van a magyar ember sejtjeibe és nyelvébe (elvébe) kódolva.
A külvilágban történő események egyre inkább arra sarkalnak bennünket, hogy vegyük észre, hogy MAGa magunkba kell fordulni, hiszen ott van a Mindenség (MIND-ÉN-s-ÉG) Teremtője bennünk!

Az Aranykor eljövetelével nemcsak világkorszakváltás következik be Magyarországon (és az egész Földön), hanem az emberek világszemlélete is lényegesen megváltozik.
A Fénykorban a nemzeti öntudat megerősítésre kerül. Mi magyarok fogunk először átesni az Aranykor tűzkeresztségén. Ez természetesen nem történik meg egyik napról a másikra és nem is lesz könnyű, hiszen fájdalommal, áldozattal és vérrel jár.

Idézet a Nyirkai Jóslatból:

„Kettészakad a nemzet,
lángra lobban az Ország.
A lángot vér oltja.
Magyar magyart gyilkol,
de a bika hátáról is ide lőnek
a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul…”


Mit mond ugyanez a jóslat a változást követően?

„A haragosok megbocsátanak egymásnak,
az irigy örül más szerencséjének,
a rátarti nem rázza a rongyot,
a közönyös siet segíteni…
Új kor veszi kezdetét minden égtáj felé.”

Nostradamus próféciáiból:
Mit jósol Nostradamus abban a 99 számozott versben, amelyet gróf Zrínyi Miklós rendelt tőle Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan?

„Jön majd idő, hogy szinte eltűnik
Pannónia földről ki magyarnak született,
fiaikat az anyák meg sem szülik,
s a hágókon át jönnek barbár seregek.
A magyaroknak még nevét is lopják,
s rettegnek még emléküktől is.
Már csak nevében lesz Magyarország,
s nevében minden egyezség hamis.”

„A kétezredik év után hamar
nagy lesz az ország és erős,
visszatér hazájába mindegyik magyar,
s magyar földben nyugszik minden ős.
De a magyar föld része lesz a nagynak,
erős királyság, melynek nincs határa,
a keresztények farkasai már nem ugatnak,
Krisztus ellenségeit a föld kizárja.”

„A második ezredév után
Pannónia váratlan erőre kap,
királyok gyűlése lesz Budán,
de császáruk magyar marad.
Kelet s nyugat központja lesz,
egy évszázadra legyőzhetetlen,
szembeszállni velük nem érdemes:
uralkodik a LÉLEK és a SZELLEM.”

„Jön új nemzedék, mely erős lesz,
és nem szégyenli többé, hogy magyar,
a vének nemzedéke önmagán erőt vesz,
s nemcsak önmagának túr és kapar.
Erkölcsében megújul majd az ország,
s végre büszke lesz minden fia
mert ámulatba ejti egész Európát
ezerszáz évnek elteltével Pannónia.”

„Jön majd egy ember a második
millennium után, ki felette áll
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt,
ki Pannon földről Istenhez kiált
és Isten meghallgatja imádságait.
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán
Pannónia ismét erős lesz és gazdag,
nagyobb lesz, mint akármely szultán,
az ő szavára minden országban adnak,
s önként kezére bíznak minden hatalmat.”

Ki ez az ember, akiről Nostradamus ír?
Egyelőre keveset lehet róla tudni, sőt szinte még semmit.
Ismereteim szerint ez a személy már az Isteni Énjének tudatára ébredt, és gondolati síkon szorgalmasan munkálkodik az aranykori Magyarország struktúráján.
Már most is okos, intelligens ember, azonban bölcsessége és tudása nem a fizikai világban megszerzett diplomák mennyiségének és minőségének eredménye, hanem lelkiségének és szellemiségének haladottsága, gondolatai és érzelmei rendezettsége teszik őt hamarosan kiemelkedővé.
Nem tagja egyik pártnak sem, és nem tartozik sem az egyház, sem pedig az egyház „leányvállalatainak” (gyülekezetek, szekták) csordarendszeréhez.
Amikor eljön az ideje színre lép és az igaz hitű és szívű magyar embernek nem lesz kérdés, hogy ki Ő,   mert tudni fogja!

Az Aranykor és a Nostradamus által megjósolt kiemelkedő szellemiségű ember (emberek, mert nem egy lesz) is eljön magától, csak még egy kicsit legyünk türelmesek és kitartóak.
Akarjuk és higgyük, hogy hamarosan „a magyar név újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez”, azonban ehhez kedves honfitársaim fel kell a mélyalvásból ébrednünk és cselekvésre is szükség van!
Tehát az Aranykor hajnalán: ÉBREDJ MAGYARORSZÁG!!!!!!!

letiltasrol_tajekoztatas.jpg

18 komment

Címkék: apokalipszis jóslat gondolatébresztő aranykor világvége 2012 vaskor nyirkai jóslat holisztikus filozófia Magyarország 2012 december 21 Nostradamus próféciái Vishnu Purana

A bejegyzés trackback címe:

https://tudatraebresztes.blog.hu/api/trackback/id/tr443533496

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ébredj! · http://www.facebook.com/pages/Wake-Up-Movement-%C3%89bredj-Mozgalom/270858292964150 2012.02.22. 01:18:17

Nagyon jó írás,viszont az István királyról szóló rész kiegészítésre szorul...Engem is sokáig zavart a kettős megítélése,mellékelem a "segédanyagot"!

fehersolyom.wordpress.com/2012/02/15/masirozunk-egyenest-a-hulyesegbe-es-buszkek-vagyunk-ra/

További jó munkát kívánok!
ÉBREDJEN MAGYARORSZÁG!

portide 2012.08.15. 08:15:37

Figyelemre méltó írás.
Mivel nem vagyok nyelvész, azt a részt nem méltatnám. De, egy dologban nem egészen értek egyet az íróval. Mégpedig a mű elején a magyarok totális negatív jellemzésével! Ennyire azért nem vagyunk rosszak, és érzéketlenek! Vannak ilyenek is közöttünk, de én nem csak hiszem, hanem tudom, hogy a többség nem ilyen!
Minden nép fiai között találhatóak "rosszak", "jók", "jobbak", és "még jobbak"! Mi magyarok miért lennénk ebben másmilyenek! A kínálat tulajdonságok szerint itt is számtalan variációval bír, pontosan annyival, ahányan vagyunk!

tesho 2013.05.05. 10:47:04

A Nostradamus Hungaricus sajnos hamis, nem ő írta, hanem Szentmihályi Szabó Péter kitalációja.
De ettől még igaz lehet, érzem.

A Nyírkai jóslat is sok sebből vérzik, már van Új Nyírkai jóslat is (bizony, módosult!) és a Yotengrit szó sem lehet igazi, mert az Y-nak nincsen rovásmegfelelője, Ukkó pedig férfiisten az Ural környékén...
De ettől még lehet isteni ihletésű.

Evamaria 2013.05.05. 14:40:49

@tesho: Köszönöm a hozzászólásodat!
Én hiszek a Nostradamus Magyarországról szóló próféciáiban és nemcsak érzem, hogy igaz, hanem tudom is.
Ami az "Új Nyirkai jóslatot" illeti:
Amit te "régi" Nyirkai jóslatnak gondolsz, az csak részlet volt a jóslatból, mert Máté Imre csak egy részét adta közre először (ennek is oka volt, sajnos még ezt a részletet sem nagyon értették/értik az emberek).
Az "újnak" nevezett jóslat pedig nem új, hanem az egész jövendölést tartalmazó szöveg.
Nekem volt szerencsém Máté Imre bácsa-nak néhány előadásán részt venni, amelyen tökéletesen elmagyarázta a Yotengrit szó jelentését. Az Y nem feltétlenül a rovásírás Y-át jelenti... Pl. ne betűként, hanem szimbólumként figyeld meg!

tesho 2013.05.05. 20:04:32

Kedves Evamaria!
Mint írtam, ez a "Hungaricus" nem Nostradamus-tól származik, ez tény, semmi köze Nostradamushoz. Én csak érzem, hogy ettől még igaz, irigylésre méltó helyzetben vagy, ha te tényleg TUDOD is a jövőt, ráadásul úgy, hogy a forrásáról sem tudod az igazat (Szentmihányi Szabó Péter írta).
A táltosok, tudók adták tovább a tudást és a rovásírást ( a középkori táltosperek tele vannak olyan bejegyzésekkel, hogy rováspálcáik voltak), a Yotengrit szó viszont le sem írható rovásbetűkkel. Nem érzi ezt ellentmondásnak? Miért is figyelném meg szimbólumként? Rovásként nem létezik, a latin abc-vel meg mi kapcsolata lenne a táltosoknak, tudóknak? Nem latin írású pálcáik voltak, hanem rováspálcák. A magyar nyelv sem használja önmagában a Y betűt. Akkor meg miért nem Jotengrit? Persze tengeristen, de Ukkó férfiistenből hogyan lett nőisten Máté Imrénél? Egyáltalán van élő táltos vagy tudó, aki alátámasztja M. Imre állításait?
Nem jellemző a táltosokra, hogy mutogatnák magukat és szétkürtölnék a mondandójukat. Ők mindig csendben, a háttérben, sokszor magányosan éltek, működtek. Soha nem akartak egyházat alapítani, se szerepelni. Ajánlom a középkori táltosperek olvasgatását, ott eredeti, hiteles képet kaphat róluk, neten is elérhető sok ezekből.
De egyházat alapítani, könyvet kiadni ráadásul minisztériumi támogatással....sántít ez az egész.
Sok jó dolgot is mond ő, de sok féligazságot is. Mindenkinek szíve joga hinni, amiben akar. Ha valaki jobb ember, közösségének, nemzetünknek építő tagjává válik Máté Imre által, én örülök neki.
Na és persze várom a Legeslegújabb Nyírkai Jóslatot...

Evamaria 2013.05.05. 20:50:13

@tesho: Kedves Tesho!
Egyetértek veled abban, hogy mindenkinek szíve joga abban és azt hinni, amit akar.
Én tiszteletben tartom mindenkinek a hitét, így a tiédet is. Rendben,várd a legeslegújabb Nyirkai jóslatot - ez a Te dolgod! :)

JasMay 2013.05.18. 09:40:55

@Evamaria: Nem jóslat mutatja meg utad.Ha ezt kapaszkodóként használod az jó,de ne ez irányítson,hanem a megértés.Tudat ,teremtés.
Ha megfogalmazódik benned egy tény,hogy ez a világ úgy ahogy van rossz,már túl vagy a legfontosabb lépésen.Felismerés.

Evamaria 2013.05.18. 09:53:39

@JasMay: Úgy tűnik, mintha jóslat mutatná az utamat? Nem vagyok "jóslat" függő és még csak nem is kapaszkodóként használom.
"Tudat, teremtés"... ezek most nagyon felkapott és divatos szavak. Az egyetlen apró gondocskát csak az jelenti, hogy kevesen értik a jelentésüket. Kifejtenéd nekem e-mailben, hogy mit jelent e két szó?
evamaria@logoszvilag.hu

JasMay 2013.05.29. 17:45:59

@Evamaria: Ezt neked kell tudnod :))
A tudat maga az "Én" .Teremtés önmagad világa.Amit létrehozol.Nem fogok kisregényt írni ,felesleges.Csak egy mondatot teszek hozzá ,értsd ahogy értened kell:))
"A kimondott szó elszáll,de beleolvad lényed tükrébe."

Arany Út 2013.09.22. 18:20:08

Üdvözlet!

Ez nagyon érdekes volt,mert a végén kirázott a hideg,mivel azon munkálkodom hogy változtassak a jelenlegi helyzeten ami most Magyarországon uralkodik!
2012 dec.21.-én döntöttem úgy hogy teszek valamit!
Mivel jelenleg sehogyan nem tudok úgymond "labdába rúgni",így arany út néven szeretnék pártot indítani!

Azt hittem kiugrok az ablakon ,mikor ezt olvastam,főleg a személy kilétével foglalkozó részt!
Még mindig borsózik a hátam!

Evamaria 2013.09.22. 18:33:52

@Arany Út: Kedves Arany Út!
No akkor megosztok veled még egy aranyat érő információt, amit én is néhány hete tudtam meg!
Amikor XI. Piusz pápa haldoklott volt egy látomása, ami szinte át is segítette a túlvilágba (olyan borzalmas volt számára), éppen csak annyi ideje volt, hogy elrebegje, amit látott. A látomás pedig így hangzik:
"Egy hosszú hajú, bajuszos magyar fiatalember, misztikus barátai közreműködésével, romba döntötte a kereszténységet, s ezzel egy egészen új vallási korszak vette kezdetét; maga a pápaság is megszűnt."
Annyival kiegészíteném még, hogy ez a férfi egy Asekha, ami azt jelenti, hogy "nem tanítvány", hanem egy igen emelkedett szellemiség úgyis mondhatjuk, hogy Felemelkedett Mester.
Azért ne ugorj ki az ablakon! :)

Arany Út 2013.11.27. 08:21:47

Azt mondják és hangoztatják, segíts magadon Isten is megsegít!

Ez nem igaz!

Isten akkor segít meg igazán, ha segítesz másokon, és képes vagy önös érdekeiden túlgondolni, mások javára szolgálni!

Az igaz változáshoz, a teljes szabad élethez, hét alap hibán kell változtatni, ami után végre eljöhet az a Világ, amire mélyen legbelül minden ember vágyik!

pannoniamozgalom

G.Freeman 2013.12.09. 17:54:11

A finn-ugor nyelvi rokonság nem jelenti a magyar és a finn valamint ugor nép rokonságát.

Arany Út 2014.01.30. 15:45:58

@Evamaria: Üdvözletem és Áldás!

Azóta mióta hozzászóltam, nagyon sok dolog történt velem!
Felébredtem és Tisztává vált az utam!
Az Öt Nyolcas vagyok és Segíteni Születtem ide!
Én vagyok Az!
Beírom a Bemutatkozásomat amit írtam!
Itt az Idő!

Evamaria 2014.03.06. 19:33:51

Elképesztő, hogy amióta megírtam ezt a blogbejegyzést azóta hányan kerestek meg azzal, hogy "ő az, akit Nostradamus előrejelez a próféciában".
Nos, a helyzet az, hogy az elme nagy játékos és hamar becsapja a személyiséget! Más dolog az illúzió és káprázat világában élni és más a valóságban!
Megkérem a "tudatos mester" és az "Öt Nyolcas" féléket, valamint üldözési mániában szenvedő és magukat fel nem vállaló egyéneket, hogy kíméljenek meg a hülyeségeiktől!
Többször kommunikáltam már a próféciában jövendölt EgyÉN-el és ismerem a szavait.
Ha majd eljön az ideje, ígérem, hogy mindent, amit tudok, leírok egy külön posztban róla.

Szefirotix 2015.02.22. 09:02:06

Tisztelettel....
Kedves Evamaria....
Az emberek félnek..elveszett a lábuk alól a biztos talaj...
Keresnek valami ..biztosat..kézzelfoghatót...
Csalódtak..vallásban..politikában..a kemény mindennapokbann...
Bocsássd meg nekik...

Az idő..felgyorsult...
Magam is "útkereső" vagyok..nem látom még az elhivatottságomat világosan...
De..tudom..ha eljön az idő..tudni fogom..ami rám kimérettetett...
Hiszek az Új Időkben..s ennek szellemében
Kivánok Neked további termékeny Időket..az itteni oldalon.s az életedben is..

Evamaria 2015.02.22. 09:07:30

@Szefirotix: Kedves Szefirotix!
Köszönöm szépen, hasonló jókat kívánok én is Neked, valamint sikeres, eredményekben gazdag út keresést. (Ahogy elnézem rajta vagy Te már azon az úton...)

mezgaaladar 2016.06.12. 08:30:34

@Szefirotix:
"...Bocsássd meg nekik..."
követendő gondolatok
süti beállítások módosítása