Ébredj Magyarország!

Az "ÉBREDJ MAGYARORSZÁG!" felkiáltás azoknak a magyaroknak szól, akiknek a tudata jelenleg alvó vagy "ébren" alvó állapotban van. E blogbejegyzéseknek az a célja, hogy az embereket a világmindenség felfogására inspiráljam és szellemi növekedésükben az akaratukkal egyező módon részt vegyek . Az ember a gondolkodás teremtménye! A holisztikus filozófia elveit felhasználva törekvésem arra irányul, hogy minden olvasót gondolkodásra késztessek. A lényeg az, hogy kifejezésben egy másfajta, a hagyományostól eltérő gondolkodásmód körvonalait bontakoztassam ki a személyiségekben. Ez egy olyan szemléletmód, amely elősegíti a jelenségek eredendő komlexitásának megértését, valamint az embert és a környezetét holisztikusan (egységesen) szemléli, vagyis mindennek a mindennel való kapcsolatát és összefüggését veszi figyelembe.

Szerző: Evamaria

ebredj_m.jpg

         Logosz Világ Blog

Elérhetőség

Bejegyzések

CIKKAJÁNLÓ

2023_ev_elemzese_numerologia.png

aramemeles_2022_sc.jpg

birka_szavazas_2022ben.jpg

covid_vakcinahalal.png

orbanvirus2021.jpg

bankcsod_hitelmoratorium_miatt.jpg

koronavirus_szimbolikaja.jpg

   virus_lelki_oka_2020.jpg

nyirkai_joslat_2018.jpg

YouTube csatorna

Címkék

kommentek

Naptár

január 2023
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2012. év BELÉPÉS AZ ARANYKORBA

2011.12.06. 20:50 :: Evamaria

Még néhány hét és véget ér a 2011-es év.
Ilyenkor év vége felé az ember summázza a mögötte álló hónapokat és remélhetőleg bizakodva, várja az új esztendőt, hátha hoz egy kis boldogságot számára.
Ha az elmúlt éveket megnézzük, akkor nem sok „jóval” dicsekedhet sem a világ, sem pedig Magyarország.
Senki előtt sem titok, hogy nemcsak az országunk áll a szakadék szélén, hanem maga az egész világ ínséges időket él meg.
Ezt az időszakot, amely az emberi gondolkodás és cselekvés teljes lealacsonyodásának az abszolút mélypontja – amelynél már nincs mélyebb alászállás – VASKORNAK nevezzük.
Az ókori naptárak négy világkorszakról írnak:

ARANYKOR

EZÜSTKOR

RÉZKOR

VASKOR

Az Aranykor a leghosszabb, az Ezüstkor már rövidebb, a Rézkor még rövidebb, és a Vaskor pedig egészen rövid (ez tűnik mégis a leghosszabban tartónak, főleg annak, aki benne él).
Tehát, ahogy megyünk egyre jobban lefelé, annál rövidebbek a korok.

VASKOR
A Vaskor, amelyben jelenleg még élünk minden korok legalantasabbika, legborzalmasabbika.

Az ősi szent iratok a következőt mondják erről a korszakról:
„A vaskori ember hazug, önző, erkölcstelen, kapzsi, kegyetlen, civilizációja alantas.
Csak a pénzre, a hatalomra és a testiségre épül.
A vaskori ember az istenekben nem hisz, a fényre nem vágyik, kizárólag földi gyönyörszerzésben akarja megtalálni a boldogságát.”

Az indiai Vishnu Purána szent irat így ír a Vaskorról:
„Az istenek oltárain a tűz kialszik, többé senki sem gondozza őket, az ember önmagát kiáltja ki istennek és a világ közepének, s azt mondja, nem kell Isten, nem létezik. Az ember fájni kezd a Földnek és a Föld betegségévé válik. Az ember végletesen elszaporodik, úgyhogy alig fér el a Földön, közben pusztítja a bolygót, gyilkolja önmagát.
A vaskori ember hazug, nem ismeri az igazságot, becsapja önmagát és másokat is. A vaskori ember nincs tekintettel embertársára, csak önmaga boldogulása érdekli, megszűnnek a közösségek. Az embereket végtelen bizalmatlanság keríti hatalmába, mindenki félni fog az embertársától, mindenki gyilkost fog sejteni a vele szembejövőben, az ember elfelejt bízni, elfelejt szeretni.
A vaskori ember állatokat gyilkol, hogy megszerezvén testüket, saját testét elégítse ki, ezzel azonban nem életet, hanem halált szív magába. A vaskori ember a saját szennyét a folyókba önti, és a tengert mérgezi vele. A vaskori ember ki fogja vágni a fákat, a vaskori ember elképesztően rövid életű lesz, nem maradhat sokáig a Földön, csak 60-70 esztendeig.
A vaskori ember kegyetlen országokban, igazságtalan és zsarnok vezetők uralma alatt fog élni. A vaskornak igazából egy maharadzsája, egy császára lesz: a pénz.”

Egyértelműen látható, hogy az összes ősi jóslat szerint a vaskori ember végtelenül boldogtalan és beteg.

A mai ember túl sokáig imádott önmagán kívül trónoló isteneket, és túlzottan megtanult oltárképek és hamis tanítók előtt térdepelni.
Keressük a boldogságot?
Ha a saját boldogságunkat keressük, akkor miért gondoljuk, hogy ez rajtunk kívül álló dolog?
Az emberek többsége a boldogságot leginkább önelégültség útján keresi, ám minden alkalommal belecsömörlik abba, amit talál. Ahhoz, hogy megértsük a boldogságot, előbb meg kell tanulnunk szenvedni. Ha nem lennének szenvedések és megpróbáltatások, akkor nem tudnánk értékelni a valódi boldogság állapotát.
A Vaskor leckéje az, hogy „tanuljunk meg szenvedni”.
Vágyunk egy boldogabb, fájdalom, erőszak, háború, viszály, félelem, és betegség nélküli világra, ami csak akkor jön el, ha megismerjük a Vaskor legmélyebb poklait és megtanulunk benne úgy létezni, hogy egyetlen porcikánk se legyen vaskori.
Ahhoz, hogy a boldogság elérhetővé váljon számunkra, létezésünknek fénnyé kell alakulnia a vaskori káoszban és sötétségben.
Az emberiség spirituális fejlődésének a jelenkorban fennálló legnagyobb akadálya nemcsak a „rossz”, hanem a jóra-rosszra egyaránt nihilista legyintéssel reagáló alaktalan, arctalan, személytelen, jéghideg közöny.
A nihilizmus a semmi kultusza, a „Kit érdekel?” filozófia. Lényege az, hogy nem törődik az ember semmivel és senkivel, mert a halál után nincsen semmi. A nihilizmus a mindent tagadás, a cinizmus szélsőséges változata. Tulajdonképpen egy olyan filozófiai felfogás, eszmerendszer, amely a társadalmi értékeket, normákat, minden elvet, szabályt, erkölcsi követelményt tagad. A nihilista a Vaskor utolsó embere és arról ismerhető fel, hogy nem rossz eszmékben hisz, hanem egyáltalán nem hisz semmiben. A nihilista rosszabb, mint az ateista, vagy akár a sátáni eszméket követő ember, ugyanis nekik legalább van valami eszméjük, elvük a nihilistának azonban nincs.
Az egyház és „leányvállalatai” (hitgyülekezetek, szekták stb.) „úgyis úgy lesz, ahogy az Isten akarja” jelszavú fatalista (előre elrendeltetettség) álláspontja passzivitásra, döntésképtelenségre, a szenvedésekkel szembeni ridegségre és nemtörődömségre szoktat, ami ellenkezik az igazat szólás és igazat teremtés spirituális bölcsességével, s mint ilyen nem érdemes a követésre.
Eljött az ideje annak a felismerésnek, hogy Isten nem a mennyország ablakán, hanem az emberek szemein keresztül tekint ki a világra, és nem a felhők között, hanem a szívünkben foglalja el trónusát.

2012-ben elkezdődik valami, ami nagy változásokat indít majd el a világban és Magyarországon is.
A mayáktól a tibetiekig, keltáktól az ógörögökig, iráni jövendölésektől egészen az ősgermán, izlandi írásokig, szent könyvekig, mindegyik egyértelműen 2012. december 21-ét jelöli meg valamilyen változás időpontjaként.
A maya naptár (amelyre napjainkban oly sokan hivatkoznak) szerint az emberiség civilizációjának egy korszaka fejeződik be ezen a napon, és rögtön nyílik egy következő ciklus.
Azt már tudjuk, hogy 2012. december 21-én történik valami, azonban az ősi szent iratok egyike sem jelez „végítélet” szerű pusztulást, amely által az emberiség végleg megsemmisülne.
Az sincs az ókori szent iratokban, hogy egy olyan dimenzióváltás következne be, amelyben egyik percről a másikra hirtelen mindenki nagyon boldoggá válna és megszűnne minden eddigi rossz.
Ez a két véglet, amelynek egyik része a felesleges pánikkeltés, a másik része pedig a tudattalanságból és a vakhitből eredő optimizmus.
Akkor mi jön el 2012. december 21-én?
Mi pusztul el ekkor, és mi kezdődik el?

Az emberiség ARANYKORBA VALÓ BELÉPÉSÉNEK NAPJA EZ!

ARANYKOR
Az ókori egyiptomiak, sumerek, kelták és az ógörögök a halhatatlanság, a szabadság, a béke és a kozmikus szeretet világkorszakát, az „istenek idejét” ARANYKORNAK nevezték.
A szent iratokban az Aranykor neve: „Boldog Birodalom, Tündérország, Igazság kora, Álomidők, Avallon, Atlantisz, Elízeum, Boldogok szigete, Aranyos Szeglet” stb.
Az Aranykor tulajdonképpen egy előttünk álló világméretű SZELLEMI FORRADALOM, egy nagyszerű egyéni és társadalmi változás, melynek során az ember felismeri önnön belső végtelenségét és az isteni erővel teljes, elválaszthatatlan azonosságát.
Az Aranykor-mozgalom egyik jellegzetessége a jókedv és a nevetés, hitvallása pedig az élőlények közötti korlátokat elsöprő szeretetteljes közvetlenség.
Az Aranykor filozófiája holisztikus-, ezoterikus szemléletmód, bölcseleti (filozófiai) irányzat és világkép. Ez az a szemlélet, ami az „Örök Filozófia”. Ezt nevezik tértől és időtől függetlenül létező egyetemes emberi tudásuniverzumnak.
Az Aranykor filozófiája rendkívül gyakorlatias rendszer, mert segítségével tanulhatunk, taníthatunk, fejlődhetünk, közelebb kerülhetünk a számunkra fontos személyekhez, fejleszthetjük önismereti és önkifejezési képességeinket, ezen kívül magunk által gyógyulhatunk.
Az Aranykor testvériség-gondolata és eszméje a harmónia forrása és megtestesülése.
E korra jellemző mentalitás az, hogy én akkor vagyok boldog, ha te is, és te akkor vagy boldog, ha én is jól érzem magam – legyünk boldogok együtt és nem egymás rovására.
Az emberek egyéni Aranykora akkor köszönt be, ha a személy arra törekszik, hogy szép és magasztos gondolatokkal, igaz jó szándékkal, jó cselekedetekkel nemesíti magát és élőlény társait, közösségének életét.
Az aranykori ember nem szenved a „mindent magamhoz” viszonyítás pszichózisában. Tisztában van azzal, hogy a Mindenség organikus, szerves egész, amelyben minden elem éppen olyan nemes, értékes, szeretni való, hasznos és egyik sem a másik, hanem mindegyik az ÉLET összhangját szolgálja.
Az Aranykorban az ember tudja, hogy Isten nem – egy rajta kívül álló lény – kívülről kormányozza a világot, hanem benne van.
Az Aranykor eljövetele voltaképpen nem más, mint a Fényhaza idea-szinten létező boldog birodalmának itt a Földön, az anyagi szférában való manifesztálódása.
Ebben a korszakban az új létezésmód alapeleme immár nem az anyag lesz, hanem a szellem, nem a pénz, hanem a teremtő gondolat, nem az élőlénytárs rovására való haszonszerzés, hanem az élőlénytárssal közös szívvel, Isten és az élet dicsőségére megvalósított alkotó, teremtő, örömteli munka.
A Vaskor befejeződésével sírba száll minden olyan felépítmény, amely az anyagelvű világszemlélet alapját képezte (pl. kapitalizmus, nihilizmus, bank, egyház stb.)
Az Aranykor a Nagy Szellemi Szintézisek kora – egy kor, amely tanújává lesz annak, hogyan dől össze a materializmus minden ízében recsegő, instabillá vált építménye és hogyan lép fel méltó helyére a szellemi szabadság, a gátakat, tabukat nem ismerő alkotó gondolat.
Az Aranykor fénykapui szellemi és lelki síkon 2011. november 11- én megnyíltak.
Ez azt jelenti, hogy „zöld utat” kapott szellemi és lelki síkon minden, aki/ami aranykori. Az igazhitű gyógyítók egyre hatékonyabbá válnak és bizonyíthatják tudományukat és feltétel nélküli szolgálatkészségüket.
Az igazat szóló spirituális tanítók pedig megoszthatják bölcsességüket a nyitott és befogadó személyiségű emberekkel (akik egyre többen lesznek).
Itt a Földön, a fizikai világban azonban 2012. december 21-ig még a Vaskor végnapjait éljük.
A történelmi síkon az Aranykorba való belépésünk ideje tehát 2012. december 21-én jön el, addig sajnos még a Vaskor hanyatló állapotát kell elviselnünk.

Azt, hogy hogyan hat az Aranykor Magyarországra és milyen szerepe van a magyaroknak e világszintű változásban, és mit mondanak erről az ősi szent iratok, valamint Nostradamus miként fogalmazta meg Pannónia millennium utáni jövőjét, hamarosan megosztom az érdeklődőkkel.
A Nyirkai Jóslatban a 2010-es népszavazás után már nincsen szó következő választásról…
Nostradamus Zrínyi Miklós kérésére készített egy Magyarországra vonatkozó jóslatot.
Kiről írja Nostradamus e sorokat?

„Jön majd egy ember, a második
millennium után, ki felette áll
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt,
ki Pannóniaföldről Istenhez kiált,
és Isten meghallgatja imádságait.
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán
Pannónia ismét erős lesz és gazdag,
nagyobb lesz, mint akármely szultán,
az ő szavára minden országban adnak,
s önként kezére bíznak minden hatalmat.”

Ki Ő?
Tudunk róla már valamit?
Mikor érkezik meg hozzánk, közénk?
A válasz/folytatás ebben a cikkben olvasható!

Az Aranykor hajnalán ÉBREDJ MAGYARORSZÁG!

letiltasrol_tajekoztatas.jpg

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: gondolatébresztő aranykor világvége nihilizmus vaskor holisztikus filozófia Magyarország Nostradamus próféciái

A bejegyzés trackback címe:

https://tudatraebresztes.blog.hu/api/trackback/id/tr33443929

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása